Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Nemecká dedina v Hauerlande

Úvod DOTERAZ SME VYDALIH.Beck-Ertl: HORNÁ ŠTUBŇA - OBERSTUBEN

Ako dcéra krajčíra Franza Ertla, ktorý zahynul pri veľkej búrke v roku 1927, prišla som na svet v roku 1928 v Hornej Štubni, a tam som chodila aj do školy. Do konca roku 1945 som navštevovala Mestskú nemeckú obchodnú akadémiu v Bratislave. Nápad zdokumentovať udalosti Hornej Štubne vznikol z poznania, že počas niekoľkých storočí len máloktorí ľudia vedeli o existencii tejto nemeckej dediny. Iba niektoré vyblednuté mená na zvetraných náhrobných kameňoch dedinského cintorína v Hornej Štubni nám budú ako nemí svedkovia pripomínať nemeckú minulosť. Neopovážim sa tvrdiť, že by som vedela o všetkých podrobnostiach života dediny; v skutočnosti som všetko popísala tak, ako som to prežila. Niektorí krajania a spo-lupracovníci z Hornej Štubne ma podporili príspevkami, ktoré viedli k doplneniu obrazu o Hornej Štubni. Im patrí moja vďaka.

Za uverejnenie a poskytnutie prostriedkov patrí poďakovanie Hielfsbund Karpaten deutscher Katholiken (Spolku karpatsko-nemeckých katolíkov) a hlavne pánovi farárovi Jozefovi Steinhublovi ako predstavenému spolku. Táto kniha je venovaná mojej rodine, ktorá ma pri písaní knihy podporovala, ale aj všetkým Hornoštubňanom, ktorí ešte dnes žijú roztrúsení po celom svete.

                                                                                         

                                                                       Hella Beck-Ertl, autorka

 


Dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli voľne preložiť a doplniť knihu Oberstuben od autorky pani Hella Beck-Ertl, sú viaceré. Jedným z nich je ten, že mnohí mladí Hornoštubňania chcú spoznať nielen osudy svojich predkov, ale aj minulosť svojej rodnej dediny. Okrem knihy Oľgy Šandorovej a Ľudovíta Frindta z roku 1990 nie je iná možnosť, ako sa v slovenskom jazyku dopátrať k informáciám o ľuďoch, ktorí tu žili pred nami a tiež k informáciám o dávnej histórii našej dediny.

Kniha, ktorú sme preložili a doplnili, si vyžadovala veľa času a úsilia pri jej zostavovaní a bola by veľká škoda, keby sa s jej obsahom nemohli oboznámiť aj ľudia, ktorí už zabudli alebo vôbec neovládajú nemecký jazyk. Veľmi by sme si priali, aby táto kniha ukázala a priblížila nielen nám, ale aj našim potomkom svet, v ktorom žili naši rodičia, starí rodičia a ich predkovia. Táto kniha je veľmi pekne a pútavo napísaná, preto sme presvedčení, že si slovenský preklad zaslúži.

 

                                            Magdaléna Tomahoghová, prekladateľka