Váš sen DRŽAŤ V RUKÁCH VLASTNÚ KNIHU je uskutočniteľný. Radi vám s tým pomôžeme

Úvod VYDAVATEĽSTVO

 


Ak sa rozhodnete pre vydanie knihy vlastným nákladom, pošlite nám váš text a my sa k nemu vyjadríme vo forme jednoduchej lektorácie. Ak bude váš text vydateľný, pozrieme sa spolu na vaše predstavy o knihe a na vaše finančné možnosti. Možno budete milo prekvapení :-)

Po dohode a po dodaní textu pre vás zhotovíme knihu tak, aby ste sa ňou mohli popýšiť v svojom okolí, darovať ju, komu si zaželáte, prípadne začať s vlastným predajom. Okrem jazykovej a grafickej úpravy (zalomenie textu a vytvorenie obálky) zabezpečíme všetky potrebné náležitosti okolo ISBN a EAN - pokiaľ plánujete svoje knihy predávať cez kníhkupectvá a distribútorov. Všetky kroky spolupráce riadne ošetríme v Rámcovej zmluve a v Dodatku k rámcovej zmluve, ušitom presne pre potreby vydania vašej knihy a krokov s tým spojených.JEDNODUCHÁ LEKTORÁCIA


Sme schopní zhruba posúdiť (aj z ukážky 20 - 30 strán) nasledovné aspekty textu. Napr.:


- ako dobre sa bude vaša kniha čítať - povieme vám, či príbeh, ktorý ste napísali, bude pre čitateľa príjemným a zrozumiteľným čítaním, alebo ho radšej odloží.


- či váš text neobsahuje príliš dlhé vety a súvetia - naša analýza vám pomôže ich odhaliť. Optimálne je, ak sa v texte striedajú dlhé vety s krátkymi. Svedčí to o dynamickosti textu. Slovná náročnosť vety (počet slov vo vete) sa dá nastaviť. Dokážeme vám s tým pomôcť.


- či váš text neobsahuje pridlhé, neraz nepotrebné slová - dokážeme odhaliť slová balastné, zbytočné a nepotrebné (nič nehovoriace či komplikované). Váš text môže byť "vzdušnejší" a zrozumiteľnejší.


- či váš text neobsahuje opakujúce sa slová - isto ste sa už stretli s často sa opakujúcimi slovami v jednom odstavci či na jednej strane (slová každý, svoj, náš, som ap.), ktoré pri čítaní pôsobia rušivo. Váš text takým nemusí byť.


- pripravíme vám ukážku jednej strany vášho textu, aby ste získali predstavu, ako by mohol vyzerať upravený podľa vyššie spomenutých kritérií.

 


Službu jednoduchej lektorácie si môžete objednať aj SAMOSTATNE, jej cenu sa dozviete v cenníku služieb.VÁŠ ROMÁN (text)


nám pošlite vo Worde v čo najjednoduchšej forme, nie je treba ho nijako zvlášť formátovat. Štandardne sa používa písmo Times New Roman či Georgia veľkosť 12, (ale dokážeme, pravdaže, prečítať aj iné písmo :-) ) maximálne využívajte kurzívu na odlíšenie zvláštností v texte. Prosíme, aby ste dodržali aspoň základnú úpravu textu pre prvotné naše čítanie a posúdenie - odstavce, nadpisy kapitol a vyznačenú priamu reč v nových riadkoch. V opačnom prípade vám text VRÁTIME.JAZYKOVÁ ÚPRAVA


Pri jazykovej korektúre pre vás uskutočníme kontrolu pravopisu a gramatiky, malých a veľkých písmen, interpunkcie, preklepov, medzier, tvarov slov, predložkových väzieb a ďalších gramatických javov.


Pri korektúre štylistiky zabezpečíme jazykovú úroveň textu, jeho zrozumiteľnosť a prehľadnosť. Uskutočníme kontrolu slovosledu, vecnej správnosti textu, čistoty štýlu a obsahovej a logickej správnosti. 


Službu jazykovej úpravy si môžete objednať aj SAMOSTATNE, jej cenu sa dozviete v cenníku služieb.GRAFICKÁ ÚPRAVA


Ak ešte nemáte predstavu, ako by mala vaša kniha vyzerať, radi vám s tým pomôžeme.

Vyberieme väzbu knihy a jej rozmer. Podľa neho navrhneme typ písma, jeho veľkosť a vzhľad kapitol. Následne text zalomíme a pošleme vám ho ku konzultácii a vášmu prečítaniu.


Samozrejme sa postaráme o predtlačovú korektúru, ktorá odstráni prípadné preklepy, chýbajúce písmená, nesprávne rozdelenie slov, ktoré mohlo vzniknúť pri zalamovaní textu. 


Väzbu knihy robíme brožovanú aj pevnú. A dokážeme sa postarať aj o výrobu elektronickej knihy.


Obálku vám vytvoríme podľa vášho želania, alebo jej vzhľad môžete ponechať na nás. Naši grafici si s tým dostatočne poradia.

 

Ak nevlastníte obrázok z vlastnej databázy, ktorý by ste chceli mať na titulke knihy, dokážeme vám ho zakúpiť z platených databáz. Jeho cena bude zahrnutá do vašej cenovej ponuky.


Službu grafickej úpravy a tlač kníh si môžete objednať aj SAMOSTATNE, jej cenu však stanovíme INDIVIDUÁLNE, podľa vášho želania a možností.ŠPECIÁLNA PONUKA


Ak už vlastníte knihu vydanú samonákladom, umožníme vám jej predaj prostredníctvom našej stránky alebo nášho distribútora. S tým aj reklamu (ak si ju budete želať) na facebookovej stránke vydavateľstva. Ak máte záujem o takýto predaj vašich kníh, neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme všetko, čo vás zaujíma. NA ZÁVER


Ak si želáte vyhotoviť knihu k nejakému dátumu či zvláštnej životnej udalosti (životné jubileum, Vianoce, promócie, výročie sobáša ap.), rátajte s dostatočným časovým predstihom. Spravidla trvá "narodenie" knihy - od jej prvotného prečítania cez úpravu textu až po výrobu obálky a tlač - tri mesiace. Všetko však záleží od toho, koľko práce je s textom, teda v akom stave nám ho dodáte, a aké špeciálne požiadavky na knihu budete mať.

 


Pevne veríme,

že s prácou vydavateľstva ENRIBOOK budete spokojní.

Maximálne - no predsa len v rámci našich možností -

vám vyjdeme v ústrety.

:-)