PRIPRAVUJEME K VYDANIU

Úvod PRIPRAVUJEME K VYDANIU

Hella Beck-Ertl:

OBERSTUBEN

HORNÁ ŠTUBŇA - nemecká dedina v Hauerlande


- preklad publikácie doplnený dobovými obrázkami o obci Horná Štubňa (Pôvodná kniha vydaná v Nemecku v roku 1981)

Preklad: Alfred Tomahogh a  Magdaléna Tomahoghová

- predpokladaný termín vydania: január 2018


 

Alica Rynke:

AFRICKÁ RUŽA


- strhujúci dobrodružný príbeh zo súčasnosti z prostredia najchudobnejšej krajiny sveta - afrického Malawi. O sile priateľstva, o láske, vytrvalosti a prekonávaní prekážok, ale najmä o zaostalosti, chudobe, chorobách a utrpení domorodého obyvateľstva. 

- predpokladaný termín vydania: február 2018

 

 

 

 

Erika Jarkovská:

SNY VO VETRE

 

 

- historicko-romantický príbeh z USA aj Nemecka 19. storočia o osudovej láske a jej protivenstvách. Kniha rozohráva príbehy hlavných hrdinov, ktorými sú skutočne existujúce dejinné postavy. Cieľom autorky však nebolo odhaľovať dejepisnú pravdu; chcela iba poukázať na to, že história mohla pokojne plynúť aj tak, ako si to dovolila napísať. 

- predpokladaný termín vydania: marec 2018