NOVINKY ROKU 2018

Úvod PRÁVE VYŠLO

 

Predložená kniha Horná Štubňa je príspevkom k dejinám a kultúre nemeckého obyvateľstva, ktoré kedysi dávno žilo v Hornej Štubni (v Hauerlande na strednom Slovensku). Kultúrne dejiny a udalosti z minulosti môžu byť aj dnes cez písané slovo pre budúcnosť najlepšie zachované. Pre jedných to bude spomienka na krásne detstvo a mladosť, pre druhých znovuprežitie alebo aj prehodnotenie doterajších spomienok a udalostí. Jedno by však malo byť pre všetkých: naše spomienky na stratený domov by mali byť varovaním pred nespravodlivosťou spôsobenou vyhnaním; všetci by sme však mali byť pripravení odpustiť a spolupracovať so všetkými, ktorí dnes v Hornej Štubni žijú.

Napriek mnohým textom a početným obrázkom budú v knihe Horná Štubňa ešte medzery, ktoré budú povzbudzovať k jej ďalšiemu dopĺňaniu. Tešíme sa, že cez túto hornoštubniansku domovskú knihu sa veľká časť domácich a kultúrnych dejín Hornej Štubne dostala do našich rúk, a tak sa navždy dochovala pre budúce pokolenia.

Vďaka patrí všetkým, ktorí nezištne a obetavo prispeli k vydaniu tejto knihy. Zvlášť patrí poďakovanie pani Helle Beck-Ertl pre jej odvahu, dlhoročnú obetavosť a neúnavnú výdrž, ktorú pre toto úspešné dielo vynaložila. Prajeme tejto knihe o domove dobrú cestu do všetkých rúk Hornoštubňanov a ich potomkom, ako aj všetkým priateľom Hornoštubňanov. Priali by sme si, aby táto kniha bola všetkými čitateľmi dobre prijatá a aby viedla k hlbokým poznatkom hlavne u našich mladých. (Jozef Rismann)


Kniha vyšla: 1.3.2018 ako nepredajná publikáciaSlovenskí študenti Natália, Katarína, Julka, Daniel a Martin reagujú na výzvu charitatívnej organizácie pomôcť s výučbou angličtiny v jednom z početných sirotincov v najchudobnejšej krajine sveta, Malawi. Vybavení liekmi a radami pristanú v hlavnom meste Lilongwe. Podvyživené deti, ľudia zomierajúci na choroby, predsudky a ľahostajnosť, ale aj nekonečné zúfalstvo, to je skutočnosť, s ktorou sa dennodenne stretávajú. Nič nie je také, ako očakávali. Reverend, vedúci sirotinca Home of Hope v Mchinji, požiada dievčatá o pomoc. V odľahlej osade žije vyše dvadsať detí, ktorých rodičia zomreli na AIDS. Domorodci ich odmietajú, lebo sa boja, že dedine prinesú nešťastie. Treba sa o ne postarať. Dievčatá súhlasia. Katarína však v osade ochorie na maláriu a musí sa vrátiť späť do sirotinca. Natália sa rozhodne, že ostane. Domorodci jej dajú meno Irozi – africká ruža. Je krásna a je blondína,  nevhodná kombinácia pre Afriku. Mladí ľudia to pochopia, až keď ju unesie neznámy muž. Ako sa vyvinie jej ďalší osud? Podarí sa im zachrániť ju? Vrátia sa všetci šťastne na Slovensko?


Kniha vyšla: 19.2.2018

 

 

 

 

 

 

Historicko-romantický príbeh Sny vo vetre je strhujúcim rozprávaním o osudovej láske a jej protivenstvách.

 

V roku 1804 prezident USA Jefferson zostaví expedíciu a poverí ju úlohou nájsť schodnú obchodnú cestu zo St. Louisu k pobrežiu Pacifiku. Jedným z veliteľov expedície je William Clark. Sprievodkyňou sa im stane domorodá žena Sakagawea, do ktorej sa William zamiluje. Ibaže Sakagawea je už ženou francúzskeho obchodníka a má s ním syna Jean-Baptista. Jeana v dospelosti osud spojí s nemeckým vojvodom a na istý čas sa stane jeho spoločníkom. Aj pre Jeana pripravil život osudovú lásku – krásnu Anastáziu, dcéru veliteľa zámockého pluku. Ako sa však zdá, William ani Jean nemajú príležitosť prežiť život po boku milovanej ženy. Ale je osud skutočne taký tvrdý a sú ich sny naozaj iba poletujúce vo vetre?

 

Pútavý príbeh sa odohráva v americkej Louisiane, vo Wyomingu aj v nemeckom kráľovstve Württemberg v rokoch 1804 – 1883. Kniha rozohráva pred čitateľom osudy hlavných hrdinov, ktorými sú skutočné dejinné postavy. Cieľom autorky však nebolo odhaľovať dejepisnú pravdu; chcela iba poukázať na to, že história mohla pokojne plynúť aj tak, ako si to dovolila napísať.


Kniha vyšla: 16.2.2018